Opis języka szablonów > Spis poleceń globalnych > #Execute

Drukuj

#Execute - polecenie globalne

Składnia

#Execute ( nazwa pliku, nazwa szablonu )

 

Opis

Polecenie powoduje wczytanie danych z podanego pliku, według podanego szablonu. Dopiero po zakończeniu wczytywania podanego pliku nastąpi wczytanie danych z bieżącego pliku wejściowego. Polecenie umozliwia import danych kolejno z kilku plików (np. w przypadku osobnych plików danych kontrahentów, dokumentów itp.).