Opis języka szablonów > Spis definicji języka szablonów > #DANEKH

Drukuj

#DANEKH

Składnia

#DANEKH "mechanizm pobierania danych kontrahenta"

 

Opis

Definiuje sposób pobierania danych kontrahenta:

0 - dane kontrahenta pobrane zostaną z kartoteki (ustawienie domyślne).

1 - dane kontrahenta pobrane zostaną z importowanego dokumentu. Jeśli dokument zawiera jedynie identyfikator kontrahenta to pobrane zostaną dane z kartoteki kontrahentów.

 

Jeśli w szablonie nie ma definicji #DANEKH stosowane jest ustawienie domyślne 0.