Strona startowa

Drukuj

Zapisz zmiany

Sytuacja ma miejsce, gdy dwóch użytkowników sieci jednocześnie zmienia te same dane (np poprawia ten sam dokument). Program stwierdza, że dane zostały zmienione przez innego użytkownika. Polecenie powoduje zapisanie swoich zmian do bazy danych i tym samym zamazanie zmian dokonanych przez innego użytkownika.