Strona startowa

Drukuj

Wczytaj zmiany

Sytuacja ma miejsce, gdy dwóch użytkowników sieci jednocześnie zmienia te same dane (np poprawia ten sam dokument). Program stwierdza, że dane zostały zmienione przez innego użytkownika. Polecenie powoduje wczytanie z bazy zmian dokonanych na innej końcówce i zamazanie zmian dokonanych przez nas. Wczytane dane zastąpią te, nad którymi pracowałeś!