Strona startowa

Drukuj

Usuń element z listy

Sytuacja taka ma miejsce, gdy na ekranie mamy otwarte okno z listą i program nie może przeczytać szczegółowej informacji o wybranym elemencie listy. Powodem może być np. skasowanie tej pozycji przez innego użytkownika sieci. Wybranie polecenia powoduje usunięcie tego elementu z listy.