Strona startowa

Drukuj

Stwórz bazę

Program stwierdził brak bazy danych niezbędnej do prawidłowej pracy (np. w wyniku uszkodzenia pliku lub nieumyślnego skasowania). W tej sytuacji bezwzględnie jest zalecane odtworzenie danych z kopii bezpieczeństwa. Tylko w przypadku niektórych baz danych możliwe jest utworzenie bazy danych tym poleceniem bez naruszenia spójności danych w systemie.