Strona startowa

Drukuj

Pracownik

Okno to umożliwia wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie wszystkich danych pracownika w zakresie zależnym od uprawnień użytkownika.

 

strona Pracownik

Kod pracownika

Unikalny symbol pracownika identyfikujący go na listach.

 

Po wystawieniu dla pracownika dowolnego dokumentu wartość tego pola zostanie zablokowana przez program (nie będzie można jej zmienić).

 

Dane pracownika:

Imię pracownika, Nazwisko pracownika, Adres pracownika, Dane dotyczące kontaktowania się z pracownikiem, Dane rachunku bankowego pracownika

 

strona Inne

Informacje o przynależności pracownika do rodzaju i katalogu

Księgowania

FK  - Identyfikator pracownika w programie Finanse i Księgowość

param - Parametr księgowania dla pracownika

Stan należności i zobowiązań

Przyciski narzędziowe

Informacje

Zestawienia

Operacje

Notatka

Przeglądanie listy

 

Zobacz także:

Dodawanie pracownika

Edycja danych pracownika