Strona startowa

Drukuj

Operacje w oknie Promocja okresowa Funkcjonalność dodatkowo płatna

W oknie Promocja okresowa, w trybie edycji, dostępne są operacje usprawniające pracę i zarządzanie promocjami.

 

Zmień rabat

Operacja służy do grupowego wprowadzania nowej wartości rabatu dla wybranej grupy towarów. W polu Nowy rabat należy wybrać z klawiatury lub z kalkulatora nową wartość rabatu i zatwierdzić zmianę przyciskiem OK.

 

Usuń towary

Operacja ta umożliwia usunięcie wybranych towarów z danej promocji.

 

Usuń kontrahentów

Operacja ta umożliwia usunięcie wybranych kontrahentów z danej promocji.

 

Zmień ilość

Opcja ta umożliwia zmianę ilości dla grupy zaznaczonych towarów.