Strona startowa

Drukuj

Operacje grupowe - przyklad

Operacje Kopiowanie do bufora, Wystawianie dokumentów, Drukowanie dokumentów

Tworzenie dokumentów w firmie świadczącej usługi dużej liczbie stałych kontrahentów i wystawiającej faktury co miesiąc będzie przebiegać następująco:

1.Utworzenie w buforze kopii faktur za poprzedni miesiąc za pomocą operacji Kopiowanie do bufora. Tworzy ona DOKŁADNE KOPIE wybranych dokumentów nadając im nowe numery (zgodnie z określonym w parametrach firmy sposobem numerowania).

2.Grupowe wystawienie utworzonych w buforze dokumentów za pomocą operacji Wystawianie dokumentów. Wystawia ona zaznaczone dokumenty, używając ustawień podanych przez użytkownika w parametrach operacji oraz wynikających z parametrów pracy firmy. Nadaje dokumentom nowe, określone przez użytkownika daty wystawienia i sprzedaży, umożliwia aktualizację danych dokumentu zgodnie z danymi zawartymi w odpowiednich kartotekach, fiskalizację dokumentów oraz ich druk w wybranej liczbie egzemplarzy z odpowiednimi napisami na każdym z nich.

3.Wydrukowanie wystawionych dokumentów za pomocą operacji Drukowanie dokumentów (o ile nie zostały one wydrukowane podczas operacji wystawiania lub gdy potrzebny jest dodatkowy wydruk).

 

Operacje Tworzenie dokumentów, Wystawianie dokumentów, Drukowanie dokumentów

Przykładem niech będzie firma świadcząca usługi dużej liczbie stałych kontrahentów, wystawiająca faktury co miesiąc, która w danym miesiącu pozyskała dużą grupę nowych klientów, oferując im standardowy pakiet usług. Tworzenie dokumentów dla nowych klientów będzie przebiegać następująco:

1.Utworzenie w buforze za pomocą operacji Tworzenie dokumentów kopii faktury za standardowy pakiet usług dla wybranych (nowych) kontrahentów. Podczas tworzenia kopii program oprócz danych kontrahenta zmienia tylko numer kolejny w numerze dokumentu.

2.Grupowe wystawienie utworzonych w buforze dokumentów za pomocą operacji Wystawianie dokumentów (dostępnej w kartotece dokumentów). Wystawia ona zaznaczone dokumenty, używając ustawień podanych przez użytkownika w parametrach operacji oraz wynikających z parametrów pracy firmy. Nadaje dokumentom nowe, określone przez użytkownika daty wystawienia i sprzedaży, umożliwia aktualizację danych dokumentu zgodnie z danymi zawartymi w odpowiednich kartotekach, fiskalizację dokumentów oraz ich druk w wybranej liczbie egzemplarzy z odpowiednimi napisami na każdym z nich.

3.Wydrukowanie wystawionych dokumentów (o ile nie zostały one wydrukowane podczas operacji wystawiania lub gdy potrzebny jest dodatkowy wydruk).za pomocą operacji Drukowanie dokumentów (dostępnej w kartotece dokumentów).