Strona startowa

Drukuj

Kontrola poprawności danych - procedura

Jeśli podczas pracy z firmą pojawiają się nieoczekiwane trudności i komunikaty o błędach, wówczas należy sprawdzić poprawność danych tej firmy.

 

Firma
Z rozwijanej listy należy wybrać firmę z wybranej grupy. Program podpowiada firmę z którą pracował ostatnio użytkownik. Z rozwijanej listy można wybrać inną z firm grupy.

Użytkownik
W tym polu należy podać swoją nazwę użytkownika (identyfikator).

Hasło
W tym polu należy podać hasło. Litery hasła, dla zabezpieczenia przed podglądaniem, będą wyświetlane w postaci gwiazdek.

Sprawdź
Wybranie tego przycisku spowoduje otwarcie okna Sprawdzanie poprawności danych. Jeżeli użytkownik nie ma prawa dostępu lub poda nieprawidłowe hasło, pojawi się komunikat o braku autoryzacji.

Anuluj
Wybranie tego przycisku zamyka dialog.