Komunikaty obsługi bazy danych > Lista komunikatów > komunikat nr 1007

Drukuj

Komunikat nr 1007 - Zły parametr /F

Nieprawidłowo określona maksymalną liczbę równocześnie otwartych plików.

 

W celu usunięcia przyczyn komunikatu należy sprawdzić zgodność ustawień w pliku BTI.INI z prawidłowym plikiem na każdym stanowisku. Liczba otwartych może przyjmować wartości z zakresu 1 do 250.

 

Prawidłowy BTI.INI wygląda następująco:

;***************************************************

; Copyright (c) Btrieve Technologies,Inc. 1982-1994. All rights reserved.

;

; Btrieve Technologies Inc. product initialization file for MS Windows

;*****************************************************

 

[Btrieve]

tasks=10

local=Yes

requester=No

verbose=0

chkparms=

 

[Btrieve Client]

options=/u:2 /m:128 /p:4096 /b:32 /f:120 /l:400 /n:18 /t:15

trnfile=

desktopicon=Yes

;SharingOnLocalFiles=SingleEngine

SharingOnLocalFiles=MultiEngine

SharingOnRemoteFiles=MultiEngine

EnableSharingBias=Yes

tracefile=

 

[BrequestDPMI]

freememory=No ; allocate/free real DOS memory on each operation

 

[wbroll]

datalength=4 ; data buffer size (KB); round up from largest record

exclusive=No ; exclusive operation

outputmode=ASCII ; output listing file mode; can be HEX as well

listverbose=No

datalist=0

keylist=0

 

[DBUtilities]

ViewBtrieveSettingsOnly=Yes

 

[btrtools]

databufsize=1024 ; data buffer size used by the utilities

btrfiles=.DAT ; common Btrieve file extension

savfiles=.SAV ; common Btrieve saved file extension

dscfiles=.DSC ; common Btrieve description file extension

ndxfiles=.NDX ; common Btrieve external index file extension

statfiles=.TXT ; extension for saved STAT utility reports

textcolor=system ; text color used by certain windows

backgroundcolor=system ; background color used by certain windows

exclusive=No ; exclusive operation during utility execution

 

[NsreqDPMI]

datalength=4096 ; minimum is 1024, maximum is 57,500

views=8 ; minimum is 1, maximum is 255

tasks=2 ; minimum is 1, maximum is 10

 

[SQLScope]

savechng=no

 

Akcje:

Odwołaj operację  

 

Zobacz też:

Reakcja na komunikaty