Strona startowa

Drukuj

Elementy drzewka wyborów

Kartoteki - kryteria wyboru


Korzeń drzewka

Jest to podstawowy wybór, udostępniający wszystkie elementy zawarte w danej kartotece. Wyboru tego nie można usunąć.

 

Liść drzewka

Reprezentuje on konkretny wybór. Poszczególne piktogramy oznaczają różne typy wyborów:

0WYBR12 Ostatni kontakt - prezentuje te elementy kartoteki, które zostały utworzone lub zmodyfikowane w ostatnim czasie.

katalog Oznacza wybór nie wymagający podania wartości (zarówno predefiniowany, jak i zdefiniowany przez użytkownika).

0WYBR32 Oznacza wybór wymagający podania wartości kryterium wyszukiwania.

kosz Kosz - wszystkie - prezentuje wszystkie elementy kartoteki, które zostały przeniesione do katalogów typu "kosz".

0WYBR52 Oznacza dokumenty "na brudno" - dokumenty w buforze zamówienia itp.