Strona startowa

Drukuj

Wybór wydruku

Okno pojawia się po wybraniu grupy pozycji dowolnej kartoteki i kolejno przycisku Zestawienia oraz polecenia Wykonaj raport albo po wskazaniu przycisku Drukuj z okna wykonanego już zestawienia. Umożliwia ustalenie parametrów drukowania. Po naciśnięciu klawiszy Ctrl+F1 wyświetlana jest pomoc dotycząca wybranego raportu.

 

Okno podzielone jest na zakładki:

hmtoggle_plus1Parametry wydruku
hmtoggle_plus1Drukarki

 

Polecenie Wykonaj raport

 

Wskazówka:

Aby zmienić stawkę VAT dla towaru i zadecydować o przeliczeniu stawki brutto, należy wybrać z listy rozwijanej w polu Nazwa raportu polecenie Zmiana stawki VAT dla towarów. Następnie należy wybrać z listy rozwijanej wartość stawki VAT (pole Zmień wybranym towarom stawkę VAT na) i w kolejnym kroku – w polu Przelicz cenę wybrać odpowiednio: bazową, A, B, C lub D. Wybór należy zaakceptować przyciskiem OK.

 

Po wybraniu z listy rozwijanej w polu Nazwa raportu pozycji Kontrola faktur sprzedaży (zakupu) i Kontrola faktur sprzedaży (zakupu) z pozycjami można otrzymać raporty z danymi do systemu kontroli biznesowej. Dla dokumentów zakupu można też wykonać dodatkowo raport Kontrola biznesowa kosztów zakupu.