Strona startowa

Drukuj

Okno Udostępnienia danych osobowych

Okno przedstawia w formie tabeli listę wszystkich zarejestrowanych w programie zdarzeń udostępniania danych osobowych.

 

Kolumna Data

Data udostępnienia danych osobowych.

 

Kolumna Odbiorca

Informacja o tym komu udostępniono dane osobowe.

 

Kolumna Zakres udostępnionych danych osobowych

Informacja o zakresie udostępnionych danych osobowych.

 

przycisk Dodaj (Ctrl + klawisz +z klawiatury numerycznej)

Otwiera okno nowego odbiorcy danych osobowych.

 

przycisk Usuń

Powoduje usunięcie aktualnie wybranej pozycji z tabeli.