Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2020

Jednolity plik kontrolny - JPK_FA

Raporty JPK_FA będą przygotowywane w formacie JPK_FA(2).

 

Inne zmiany

Na wydruku zamówienia obcego w walucie ze stawką VAT 23% poprawiono prezentowanie kwoty do zapłaty jako brutto.

Zablokowano możliwość wystawienie korekty dokumentu magazynowego z datą wcześniejszą niż dokument korygowany.

Usunięto przypadek błędnego wykazywania kwot Netto i VAT przy kolejnych korektach, skorygowanej wcześniej faktury zaliczkowej do kontraktu.