Komunikaty obsługi bazy danych > Zgłoszenie komunikatu do Sage sp. z o.o.

Drukuj

Zgłoszenie komunikatu do Sage sp. z o.o.

Aby zgłosić komunikat programu oraz ewentualne pytania lub sugestie do Sage sp. z o.o., należy kliknąć polecenie Pomoc z menu głównego programu, a następnie z rozwijanej listy wybrać polecenie Zgłoszenie uwag/problemu