Gospodarka magazynowa > Operacje na wystawionych dokumentach magazynowych > Wystawienie dokumentu korygującego do dokumentu magazynowego

Drukuj

Wystawienie dokumentu korygującego do dokumentu magazynowego

Po wybraniu przycisku [Koryguj bieżący dokument] w oknie Operacje pojawia się okno wystawiania dokumentu korygującego, w którym można wprowadzić poprawne wartości.

Aby korygować dane podstawowe dokumentu (dane kontrahenta, warunki płatności) należy wpisać poprawne wartości do odpowiednich pól. Nie można korygować kodu kontrahenta.

Aby korygować pozycję dokumentu, trzeba wskazać ją i wybrać przycisk [+ Utwórz korektę]. Zmieni się schemat prezentowania danych, umożliwiając wprowadzanie korekt. Pokazane będą również wartości wyjściowe. Należy wpisać poprawne wartości do odpowiednich pól. Program sam naliczy wartości, o które trzeba skorygować dane wyjściowe i zaprezentuje je w polach poniżej tabelki. Nie można korygować kodu towaru.

Aby usunąć korektę, można wskazać pozycję do usunięcia i wybrać przycisk [- Usuń korektę]. Dane zostaną usunięte.

Aby skorygować wszystkie pozycje dokumentu na zero (zwrot całkowity), trzeba wybrać przycisk [+ Utwórz korektę] wciskając jednocześnie klawisz Shift (Klawisz skrótu: Alt+X ). Skorygowane do zera zostaną wszystkie pozycje dokumentu, nawet te, które były wcześniej korygowane do innych wartości.

 

Po wystawieniu dokumentu można sprawdzić dane korekty i postać dokumentu po korekcie, przejść bezpośrednio do danych dokumentu korygowanego lub wydrukować dokument.