Gospodarka magazynowa > Operacje na wystawionych dokumentach magazynowych > Wystawienie dokumentu handlowego na podstawie dokumentu magazynowego

Drukuj

Wystawienie dokumentu handlowego na podstawie dokumentu magazynowego

Operacja taka jest możliwa tylko dla dokumentów zewnętrznych (PZ, WZ). Po wybraniu przycisku [Wystaw dokument sprzedaży] lub [Wystaw dokument zakupu] w oknie Operacje program otwiera okno wystawiania odpowiedniego dokumentu handlowego z danymi przepisanymi z dokumentu magazynowego. Dane te można zmodyfikować przed wystawieniem dokumentu.

W przypadku dokumentu magazynowego powiązanego z fakturą wewnętrzną, dokument handlowy można wystawić wyłącznie do dokumentów o charakterze przychodu zewnętrznego (nie można go wystawić do WZ).

Okno wystawiania dokumentu sprzedaży

Okno wystawiania dokumentu zakupu

 

Dokument handlowy wystawiany do dokumentu magazynowego z którym jest powiązana faktura wewnętrzna można wystawić wyłącznie do dokumentów o charakterze przychodu zewnętrznego (PZ).