Gospodarka magazynowa > Wystawianie dokumentów magazynowych

Drukuj

Wystawianie dokumentów magazynowych

Nowy dokument magazynowy tworzy się klikając przycisk Nowy w oknie kartoteki Magazyn. Otwiera się okno Wprowadzanie nowego dokumentu, w którym można wpisać wszystkie niezbędne dane. Dokumenty magazynowe zawierają dane podstawowe (nagłówek), dane o towarach, oraz informacje dodatkowe.

 

Zobacz także:

Dokumenty przychodu

Dokumenty rozchodu

Dokumenty tworzone przez operację Inwentaryzacja

Dokument Korekta wartości magazynu

Faktura wewnętrzna