Jak to zrobić? > Dokumenty > Wpisywanie pozostałych danych dokumentu

Drukuj

Wpisywanie pozostałych danych dokumentu

1.W otwartym oknie wystawiania dokumentu wybrać listek Inne. Otworzy się strona Inne. Na stronie tej można ustalić następujące dane dokumentu:

Rodzaj,  do którego będzie zaliczony wystawiany dokument

Katalog, w którym będzie umieszczony wystawiany dokument

Znacznik,  przypisany do wystawianego dokumentu

Rejestr sprzedaży,  w którym będzie rejestrowany wystawiany dokument

Tryb przyjęcia / wydania towaru (dla dokumentów handlowych)

2.Aby to zrobić, trzeba kliknąć lewym klawiszem myszy w odpowiednim polu, i wybrać z opuszczanej listy właściwą wartość.