Jak to zrobić? > Dokumenty > Wpisywanie danych towarow 

Drukuj

Wpisywanie danych towarów - ręcznie

1.W otwartym oknie wystawiania dokumentu należy wybrać listek Towary.

2.Kliknąć zakładkę Ręczny.

3.Wypełnić wszystkie pola związane z towarami. W polu Opis można umieścić tekst o długości do 4000 znaków (np. opisujący usługę). Jeśli będziemy wpisywać tekst wprost do pola, będzie on przewijany. Przycisk uruchamia podręczny edytor; większa część wpisanego tekstu będzie widoczna w czasie wpisywania.

Jeśli będziemy wpisywać tekst wprost do pola, będzie on przewijany. Przycisk 0brw_22 uruchamia podręczny edytor; większa część wpisanego tekstu będzie widoczna w czasie wpisywania.

 

Wskazówka:

Ułatwieniem przy wpisywaniu danych wielu towarów jest możliwość przeciągnięcia zaznaczonych towarów z kartoteki towarów na edytowany dokument za pomocą prawego klawisza myszy.

 

Koszt zakupu towaru na dokumentach walutowych podawany jest w PLN. Dla dokumentów walutowych przeliczony jest po kursie CIT/PIT, a zmiana kursu w trybie edycji powoduje przeliczenie wartości kosztu zakupu.