Komunikaty obsługi bazy danych > Reakcja na komunikaty

Drukuj

Reakcja na komunikaty

Jeśli program wykryje nieprawidłowość, natychmiast zawiesza działanie, oraz wyświetla okno dialogowe, które zawiera skrótowy opis zaistniałej sytuacji i przyciski poleceń pozwalające wybrać sposób reakcji użytkownika. Możliwe są następujące sposoby reakcji (polecenia):

 

Powtórz operację 

Odwołaj operację 

Ignoruj 

Stwórz bazę 

Zapisz zmiany 

Wczytaj zmiany 

Usuń element z listy 

Zobacz też

 

Zgłoszenie komunikatu do Sage sp. z o.o.