Gospodarka magazynowa > Operacje na wystawionych dokumentach magazynowych

Drukuj

Operacje na wystawionych dokumentach magazynowych

Po wystawieniu dokumentu możliwe staje się jego drukowanie i rozliczenie.

Drukowanie dokumentu

 

Pod przyciskiem Operacje w oknie wystawionego dokumentu dostępne są pozostałe operacje, które można przeprowadzić na tym dokumencie.

Wystawienie dokumentu korygującego

Unieważnienie (Anulowanie) wystawionego dokumentu

Wprowadzenie poprawek bezpośrednio na dokumencie - edycja

Wystawienie dokumentu handlowego na podstawie bieżącego dokumentu