Drukuj

Okno Arkusze inwentaryzacyjne

Przycisk Nowy otwiera okno Nowy arkusz inwentaryzacyjny, przycisk Usuń usuwa bieżący (podświetlony) arkusz.

 

Naciśnięcie klawisza Enter lub podwójne kliknięcie powoduje przejście do edycji bieżącego arkusza.

 

Przyciski Import z pliku i Eksport do pliku otwierają okno systemowe w którym można przeprowadzić operacje kopiowania plików arkuszy inwentaryzacyjnych odpowiednio z i do bazy danych.

 

Zobacz także:

Arkusz inwentaryzacyjny

Operacja Inwentaryzacja