Komunikaty obsługi bazy danych > Lista komunikatów

Drukuj

Lista komunikatów

Poniżej przedstawiono listę większości komunikatów związanych z obsługą baz danych, które teoretycznie mogą wystąpić podczas pracy z programem:

 

Komunikat nr 1 Zła operacja

Komunikat nr 2 Błąd We/Wy

Komunikat nr 3 Plik nie jest otwarty

Komunikat nr 4 Wartość klucza nie znaleziona

Komunikat nr 5 Zduplikowana wartość klucza

Komunikat nr 6 Zły numer klucza

Komunikat nr 7 Zmieniony numer klucza

Komunikat nr 8 Zła pozycja rekordu

Komunikat nr 9 Koniec pliku

 

Komunikat nr 10 Klucz nie jest modyfikowalny

Komunikat nr 11 Zła nazwa pliku

Komunikat nr 12 Plik nie został znaleziony

Komunikat nr 14 Nie można otworzyć pliku "Pre-image"

Komunikat nr 15 Błąd We/Wy dla pliku "Pre-image"

Komunikat nr 16 Błąd operacji na pliku "Expanded'"

Komunikat nr 17 Błąd zamykania pliku

Komunikat nr 18 Brak wolnego miejsca na dysku

Komunikat nr 19 Uszkodzony plik danych

 

Komunikat nr 20 Nieaktywny menedżer bazy danych

Komunikat nr 21 Za mały bufor klucza

Komunikat nr 22 Zbyt mały bufor danych

Komunikat nr 23 Zły rozmiar obszaru "Position block"

Komunikat nr 24 Zły rozmiar strony

Komunikat nr 25 Błąd We/Wy podczas tworzenia pliku

Komunikat nr 26 Zła liczba kluczy

Komunikat nr 27 Zła pozycja klucza

Komunikat nr 28 Zła długość rekordu

Komunikat nr 29 Zła długość klucza

 

Komunikat nr 30 Plik nie jest bazą danych

Komunikat nr 31 Plik jest już typu "Extended"

Komunikat nr 32 Błąd operacji dla pliku "Extended"

Komunikat nr 34 Zła nazwa pliku "Extended"

Komunikat nr 35 Błąd przy zmianie katalogu

Komunikat nr 36 Nie jest możliwe utworzenie transakcji

Komunikat nr 37 Transakcja jest już aktywna

Komunikat nr 38 Błąd We/Wy dla pliku transakcyjnego

Komunikat nr 39 Próba zakończenia nierozpoczętej transakcji

 

Komunikat nr 40 Zbyt wiele plików wewnątrz transakcji

Komunikat nr 41 Operacja nie jest dozwolona

Komunikat nr 42 Niezakończony dostęp typu "Accelerated"

Komunikat nr 43 Zły adres rekordu

Komunikat nr 44 Nie istnieje klucz dla rekordu

Komunikat nr 45 Niezgodne typy pól klucza

Komunikat nr 46 Nieprawidłowy dostęp do pliku

Komunikat nr 47 Zbyt dużo otwartych plików

Komunikat nr 48 Zła sekwencja alternatywnego sortowania

Komunikat nr 49 Zły typ klucza

 

Komunikat nr 50 Użytkownik już został określony

Komunikat nr 51 Zły identyfikator użytkownika

Komunikat nr 53 Zła wersja menedżera bazy danych

Komunikat nr 54 Błąd strony dla zmiennej części rekordu

Komunikat nr 55 Błąd klucza typu "Autoincrement"

Komunikat nr 56 Uszkodzony plik indeksowy

Komunikat nr 58 Zbyt mały bufor kompresji

Komunikat nr 59 Plik już istnieje

 

Komunikat nr 60 Osiągnięto limit rekordów

Komunikat nr 61 Zbyt mały obszar roboczy

Komunikat nr 62 Zła definicja polecenia

Komunikat nr 63 Zły bufor operacji "Extended"

Komunikat nr 64 Koniec rekordu w spełniających kryterium

Komunikat nr 65 Zły offset pola

 

Komunikat nr 74 Automatyczne odwołanie transakcji

Komunikat nr 78 Stwierdzono wzajemne blokowanie dostępu

Komunikat nr 79 Błąd wewnętrzny interfejsu

 

Komunikat nr 80 Konflikt dostępu do rekordu

Komunikat nr 81 Błąd blokowania rekordu

Komunikat nr 82 Zmieniona pozycja

Komunikat nr 83 Rekord przeczytany poza transakcją

Komunikat nr 84 Rekord zablokowany

Komunikat nr 85 Plik zablokowany

Komunikat nr 86 Zapełniona tablica plików

Komunikat nr 87 Zapełniona tablica identyfikatorów

Komunikat nr 88 Niezgodny tryb otwarcia pliku

 

Komunikat nr 91 Błąd komunikacji z serwerem

Komunikat nr 92 Zapełniona tablica transakcji

Komunikat nr 93 Niezgodny typ blokowania

Komunikat nr 94 Brak praw dostępu

Komunikat nr 95 Połączenie zostało zerwane

Komunikat nr 96 Zapełniona tablica połączeń

Komunikat nr 97 Zbyt mały bufor transmisji

Komunikat nr 98 Błąd wewnętrzny transakcji

Komunikat nr 100 Zbyt mały bufor pamięci podręcznej

 

Komunikat nr 161 Klucz licencyjny osiągnął maksymalny limit połączeń, sesji użytkowników lub licencja posiada status expired lub disabled

Komunikat nr 197 Niezgodna wersja Cache Engine

 

Komunikat nr 1001 Zły parametr /L:

Komunikat nr 1002 Błąd alokacji pamięci

Komunikat nr 1003 Za mała wartość parametru /M:

Komunikat nr 1005 Zły parametr /I:

Komunikat nr 1007 Zły parametr /F:

Komunikat nr 1008 Nieznany parametr inicjalizujący

Komunikat nr 1009 Nieprawidłowy parametr nazwy transakcji

Komunikat nr 1010 Niemożliwy dostęp do pliku kontrolnego transakcji

Komunikat nr 1011 Zły rozmiar bufora kompresji

Komunikat nr 1013 Zbyt duża liczba zadań

Komunikat nr 1014 Menedżer bazy danych nie może zakończyć pracy

Komunikat nr 1016 Menedżer jest już aktywny

 

Komunikat nr 2001 Brak pamięci

Komunikat nr 2002 Zły parametr

Komunikat nr 2003 Dostęp do lokalnego dysku nie jest możliwy

Komunikat nr 2005 Zła wersja SPX-a

Komunikat nr 2007 Nieprawidłowa zmienna wskaźnikowa

Komunikat nr 3006 MicroKernel Router wykrył nieprawidłową sesje

Komunikat nr 3012 Lokalny silnik bazy danych nie jest dostępny przez MicroKernel Router

Komunikat nr 3014 MicroKernel router nie może odszukać serwera Pervasive

 

Komunikat nr 7218 Wystąpił błąd pozyskiwania informacji o konfiguracji maszyny

Komunikat nr 7224 Brak wystarczających uprawnień do aktywacji lub dezaktywacji klucza licencji

Komunikat nr 7313 Klucz jest używany przez inną maszynę

Komunikat nr 7314 Nie można dezaktywować klucza gdyż jest aktywowany na maszynie o innych sygnaturach

Komunikat nr 7315 Klucz został użyty na tej maszynie