Drukuj

Procedury - skorowidz

A

Aktualność kursu walut

Aktywizacja ustawień

AMBASIC

Anulowanie dokumentu

Archiwizacja i odtwarzanie danych

Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa

Automatyczny (sposób wpisywania danych towarów)

 

B

Blokowanie ustawień

Bufor

Pozostawienie dokumentu w buforze

 

C

Cena bazowa

Zmiana ceny bazowej

Cena indywidualna

Cena indywidualna/Upust indywidualny dla towaru

Cena indywidualna/Upust indywidualny dla rodzaju towaru

Cena zakupu

Kalkulacja cen

Cennik towarów

Ceny sprzedaży

Kalkulacja cen

Zmiana marż/narzutów

Zmiana cen sprzedaży

 

D

Dane

Dane firmy - edycja

Dane firmy - parametry pracy

Definiowanie

Typu dokumentu

Formy płatności

Rejestru dokumentów

Uprawnień użytkownika

Dodawanie

Formy płatności

Katalogu

Nowego magazynu

Opisu dokumentu

Pozycji słownika

Rodzaju

Rejestru pieniężnego

Typu dokumentu

Dokumenty

Wystawianie dokumentu

Wystawianie dokumentu fiskalnego

Pozostawienie dokumentu w buforze

Korekta wybranych pozycji dokumentu

Korekta wszystkich pozycji dokumentu do zera (zwrot całkowity)

Drukowanie dokumentu korygującego

Anulowanie dokumentu

Edycja dokumentu

Drukowanie dokumentu

Rozliczanie dokumentu poprzez utworzenie nowej płatności

Rozliczanie dokumentu poprzez edycję należności

Zarządzanie numeracją wystawianych dokumentów

Dołączanie

Firmy (do programu)

Notatki

Drukarki

Drukarki tekstowe

Drukarki graficzne

Drukarki fiskalne

Drukowanie

Drukowanie dokumentu

Drukowanie dokumentu korygującego

 

E

Edycja

Edycja dokumentu

Zmiana definicji typu dokumentu

Zmiana nazwy katalogu

Edycja rodzaju

Edycja danych firmy

Zmiana danych magazynu

Zmiana definicji rejestru dokumentów

Eksport danych

Format 2.0

Format 3.0

Eksport danych do FK

Eksport dokumentów handlowych

Eksport dokumentów magazynowych

Eksport dokumentów płatności

Eksport danych przez Sage Connect

Eksport dokumentów handlowych przez Sage Connect

Eksport dokumentów magazynowych przez Sage Connect

Eksport dokumentów płatności przez Sage Connect

 

F

Firma

Zakładanie nowej firmy

Edycja danych firmy

Dołączanie firmy

Odłączanie firmy

Kontrola poprawności danych

Otwieranie firmy

Parametry pracy firmy

Usuwanie firmy

Zakończenie pracy z firmą

Zmiana firmy w trakcie pracy

Finanse i Księgowość

Eksport do FK dokumentów handlowych

Eksport do FK dokumentów magazynowych

Eksport do FK dokumentów płatności

Synchronizacja zawartości kartotek

 

G

Grupowanie danych

Grupowanie danych w katalogach

Grupowanie danych według rodzajów

 

I

Import danych

Format 2.0

Format 3.0

Tworzenie powiązań nazw kolumn pliku tekstowego z nazwami kolumn baz danych

Import kursów walut NBP

Inwentaryzacja

Operacja Inwentaryzacja

Tworzenie nowego arkusza inwentaryzacyjnego

typ Inwentaryzacja

typ Inwentaryzacja wg dostaw

typ Protokół przeceny

typ Protokół wprowadzenia

Wprowadzanie stanów początkowych z innego programu

 

J

Język raportów

Jednolity plik kontrolny (JPK)

 

K

Kalendarz

Kalkulator

Katalog

Tworzenie nowego katalogu

Zmiana nazwy katalogu

Usuwanie katalogu

Przenoszenie danych do innego katalogu

Klawisze skrótów

Kontekst

Menu skrótów

Pomoc kontekstowa

Kontrahenci

Dodawanie kontrahenta

Edycja danych kontrahenta

Zestawienia i operacje dostępne z okna kontrahenta

Rezerwacje kontrahenta

Upusty indywidualne

Kody obce

Notatka

Towary dostawcy

Ochrona danych

Operacje dostępne w kartotece kontrahentów

Eksport danych format 2.0 format 3.0

Tworzenie dokumentów

Zmiana warunków sprzedaży

Zmiana dodatkowych pól

Ustawianie znacznika

Usuwanie kontrahentów

Udostępnianie danych osobowych

Zmiana źródła danych

Kopia bezpieczeństwa

Tworzenie kopii

Odtwarzanie danych

Kopie dokumentów

Kopiowanie do bufora

Tworzenie dokumentów

Wystawianie dokumentów

Korekta

Korekta wybranych pozycji dokumentu

Korekta wszystkich pozycji dokumentu do zera (zwrot całkowity)

Drukowanie dokumentu korygującego

Kryterium wyboru

Wyszukiwanie danych według pojedynczego kryterium wyboru

Wyszukiwanie danych według wielu kryteriów wyboru

Definiowanie własnego wyboru

Usuwanie własnego wyboru

Kursy walut

Określanie kursu walut

Potwierdzanie aktualności kursu walut

 

M

Magazyn

Operacja Inwentaryzacja

Tworzenie nowego arkusza inwentaryzacyjnego

typ Inwentaryzacja

typ Inwentaryzacja wg dostaw

typ Protokół przeceny

typ Protokół wprowadzenia

 

Marże

Przełączanie Marża/Narzut w oknie towaru

Przełączanie Marża/Narzut w parametrach pracy

Zmiana marż/narzutów

Menu

Menu skrótów

Metody naliczania podatku VAT

Modyfikacja

Danych firmy

Formy płatności

Danych magazynu

Nazwy katalogu

Opisu dokumentu

Pozycji słownika

Definicji typu dokumentu

Definicji rejestru dokumentów

Definicji rodzaju

 

N

Należności

Rozliczanie dokumentu poprzez edycję należności

Narzut

Przełączanie Marża/Narzut w oknie towaru

Przełączanie Marża/Narzut w parametrach pracy

Zmiana marż/narzutów

Nazwy

Tworzenie powiązań nazw kolumn pliku tekstowego z nazwami kolumn baz danych

Zmiana nazwy katalogu

Notatka

Dołączanie notatki

Nowa

Firma

Forma płatności

Pozycja słownika

Nowy

Magazyn

Opis dokumentu

Typ dokumentu

Formy płatności

Rejestr dokumentów

Katalog

Rodzaj

Użytkownik

Numer raportu płatności

Zmiana numeru raportu płatności

 

O

Odłączanie firmy

Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa

Operacje

Ustawianie znacznika

Usuwanie danych

Opis znacznika

Otwieranie firmy

 

P

Parametry księgowania

Parametry pracy firmy

Pełne dane towarów

Płatności

Rozliczanie dokumentu poprzez utworzenie nowej płatności

Podatek VAT

Określanie stawek podatku VAT

Aktywizacja lub blokowanie stawki VAT

Domyślny sposób naliczania podatku VAT

Pomoc

Pomoc kontekstowa

Poprawność danych

Potwierdzanie aktualności kursu walut

Pozostałe dane dokumentu

Pozostawienie dokumentu w buforze

Pozycja słownika

Wpisywanie pozycji słownika

Usuwanie pozycji słownika

Aktywizacja lub blokowanie pozycji słownika

Pracownicy

Dodawanie pracownika

Edycja danych pracownika

Operacje dostępne z okna pracownika i okna rodzaju pracownika

Notatka

Ochrona danych

Operacje dostępne w kartotece pracowników

Eksport danych format 2.0 format 3.0

Ustawianie znacznika

Usuwanie pracowników

Udostępnianie danych osobowych

Zmiana źródła danych

Przecena towarów w magazynie

Przenoszenie

Przenoszenie danych do innego katalogu

Przenoszenie danych do innego rodzaju

Przenoszenie zawartości zestawienia do schowka

 

R

Raporty

Edytor raportów

Język raportów

Katalog raportów

polecenie Wykonaj raport

Raporty płatności

Operacje dostępne w oknie Raporty płatności

Eksport danych do FK

Zmiana numeru raportu płatności

zestawienie Raporty płatności

Rejestry dokumentów

Dodawanie nowego rejestru dokumentów

Zmiana definicji rejestru dokumentów

Usuwanie rejestru dokumentów

Aktywizacja lub blokowanie rejestru dokumentów

Rejestry pieniężne

Dodawanie rejestru

Dołączanie notatki

Edycja rejestru

Usuwanie rejestru

Ręczny (sposób wpisywania danych towarów)

Rodzaj (ogólnie)

Dodawanie nowego rodzaju

Dołączanie notatki do rodzaju

Usuwanie rodzaju

Modyfikowanie definicji rodzaju

Przenoszenie danych do innego rodzaju

Rodzaj kontrahenta

Indywidualne upusty dla rodzaju kontrahenta

Rodzaj towaru

Indywidualne upusty na rodzaj towaru

Upusty ilościowe na rodzaj towaru

Rozpoczęcie pracy

 

S

Schowek

Przenoszenie zawartości zestawienia do schowka

Słowniki

Wpisywanie pozycji słownika

Usuwanie pozycji słownika

Aktywizacja lub blokowanie pozycji słownika

Sposoby naliczania podatku VAT

Sprawdzanie poprawnołci danych

Stawki VAT

Określanie stawek podatku VAT

Aktywizacja lub blokowanie stawki VAT

Szablon notatki

Szablony dokumentów w formatach HTML i RTF

 

T

Towary

Dodawanie towaru

Edycja danych towaru

Zestawienia i operacje dostępne z okna towaru

Notatka

Indywidualne upusty

Upusty ilościowe

Sprzedaż towaru

Sprzedaż kontrahentom

Operacje dostępne w kartotece towarów

Eksport danych Format 2.0 Format 3.0

Zmiana ceny bazowej

Zmiana marż towarów

Zmiana dodatkowych pól

Zmiana cen

Inwentaryzacja

Ustawianie znacznika

Usuwanie towarów

Tworzenie

Magazynu

Opisu dokumentu

Pozycji słownika

Typu dokumentu

Formy płatności

Rejestru dokumentów

Powiązań nazw kolumn pliku tekstowego z nazwami kolumn baz danych

Typy dokumentów

Dodawanie nowego typu dokumentu

Zmiana definicji typu dokumentu

Usuwanie typu dokumentu

Aktywizacja lub blokowanie typu dokumentu

 

U

Uprawnienia

Definiowanie uprawnień użytkownika

Upusty

Cena indywidualna/Upust indywidualny dla towaru

Cena indywidualna/Upust indywidualny dla rodzaju towaru

Upusty ilościowe dla towaru

Upusty ilościowe na rodzaj towaru

Uruchamianie programu

Urzędy

Dodawanie urzędu

Edycja danych urzędu

Operacje dostępne z okna urzędu i rodzaju urzędu

Notatka

Operacje dostępne w kartotece urzędów

Eksport danych format 2.0 format 3.0

Ustawianie znacznika

Usuwanie urzędów

Ustawianie

Ustawianie znacznika

Ustawienia

Ustawienia programu

Usuwanie

Usuwanie danych

Użytkownik

Dodawanie użytkownika

Definiowanie uprawnień użytkownika

Usuwanie użytkownika

Aktywizacja lub blokowanie konta użytkownika

 

V

VAT

Określanie stawek podatku VAT

Aktywizacja lub blokowanie stawki VAT

Metody naliczania podatku VAT

 

W

Warunki sprzedaży

Ustalanie warunków sprzedaży dla rodzaju kontrahenta

Ustalanie warunków sprzedaży dla kontrahenta

Zmiana warunków sprzedaży dla wybranych kontrahentów

Własny wybór

Definiowanie własnego wyboru

Usuwanie własnego wyboru

Wpisywanie

Formy płatności

Opisu dokumentu

Pozycji słownika

Opisu znacznika

Wprowadzanie

wprowadzanie dat > Kalendarz

wprowadzanie liczb > Kalkulator

Współpraca z programem Finanse i Księgowość

Eksport do FK dokumentów handlowych

Eksport do FK dokumentów magazynowych

Eksport do FK dokumentów płatności

Synchronizacja zawartości kartotek

Tworzenie schematów księgowań

Definiowanie kont w schemacie księgowań

Wybór

Wyszukiwanie danych według pojedynczego kryterium wyboru

Wyszukiwanie danych według wielu kryteriów wyboru

Definiowanie własnego wyboru

Usuwanie własnego wyboru

Wymiana danych

Eksport danych format 2.0 format 3.0

Import danych format 2.0 format3.0

Tworzenie powiązań nazw kolumn pliku tekstowego z nazwami kolumn baz danych

Wypełnianie dokumentu

Wpisywanie danych podstawowych

Wpisywanie danych kontrahenta

Wpisywanie danych towarów w sposób automatyczny

Wpisywanie danych towarów w sposób ręczny

Wpisywanie pełnych danych towarów

Ustalanie sposobu naliczania VAT

Ustalanie pozostałych danych dokumentu

Wystawianie dokumentu

Wystawianie dokumentu

Wystawianie dokumentu fiskalnego

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie danych według pojedynczego kryterium wyboru

Wyszukiwanie danych według wielu kryteriów wyboru

 

Z

Zakładanie nowej firmy

Zakończenie pracy

Zestawienia

Tworzenie zestawienia

Przenoszenie zawartości zestawienia do schowka

Zmiana

Cen sprzedaży

Ceny bazowej

Definicji rejestru dokumentów

Definicji typu dokumentu

Danych magazynu

Danych firmy

Marż/narzutów

Znacznik graficzny

Określanie opisu znacznika

Aktywizacja lub blokowanie znacznika

Zmiana liczby i postaci graficznej znaczników

Zwrot całkowity (towaru)