Gospodarka magazynowa > Inwentaryzacja

Drukuj

Inwentaryzacja

Operacja ta wspomaga czynności wprowadzania towarów do nowego magazynu, zmiany cen towarów w magazynie (przecena), oraz uzgadniania danych ewidencji magazynowej ze stanem faktycznym.

 

Arkusze inwentaryzacyjne

Dane będące podstawą do utworzenia dokumentów magazynowych zmieniających stan i wartość magazynu zgodnie ze tanem faktycznym są wprowadzane najpierw do dokumentów zwanych arkuszami inwentaryzacyjnymi. Program obsługuje obecnie arkusze inwentaryzacyjne następujących typów:

Inwentaryzacja – obsługujący spis z natury

Inwentaryzacja według dostaw – obsługujący spis z natury z uwzględnieniem poszczególnych dostaw towarów

Protokół wprowadzenia - obsługujący wprowadzanie towarów do nowego magazynu

Protokół przeceny - obsługujący przecenę towarów

Arkusze inwentaryzacyjne są zgrupowane w katalogu Inwent utworzonym w katalogu firmy.

 

Okno Arkusze inwentaryzacyjne, prezentujące wszystkie arkusze inwentaryzacyjne istniejące dla danej firmy otwiera się po wybraniu z menu Operacje w oknie kartoteki towarów pozycji Inwentaryzacja. Dla każdego z arkuszy podana jest data utworzenia, nazwa magazynu, którego dotyczy, opis arkusza oraz kod użytkownika, który ten arkusz utworzył.

 

Przycisk Nowy otwiera okno Nowy arkusz inwentaryzacyjny, przycisk Usuń usuwa bieżący (podświetlony) arkusz. Naciśnięcie klawisza Enter lub podwójne kliknięcie powoduje przejście do edycji bieżącego arkusza. Towary można sortować w oknie arkusza inwentaryzacyjnego po nazwie towaru.

 

Zobacz także:

Arkusze inwentaryzacyjne

Nowy arkusz inwentaryzacyjny

Jak to zrobić - Inwentaryzacja