Drukuj

Faktura wewnętrzna

Dokument Faktura wewnętrzna można wystawić z wystawionych wcześniej dokumentów:

 

kartoteka dokumentów zakupu

przyjęcie do magazynu PZ

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT

 

kartoteka dokumentów magazynowych

wydanie z magazynu WZ

rozchód wewnętrzny RW

 

Aby wystawić fakturę wewnętrzną, należy w jednym z wyżej wymienionych wystawionych dokumentów wcisnąć przycisk Operacje i z listy dostępnych operacji wybrać polecenie Wystaw fakturę wewnętrzną.

Program utworzy w buforze dokument o charakterze faktury wewnętrznej, który ma pozycje w ilościach i wartościach dokumentu, z którego został wystawiony. Każda pozycja ma też stawkę VAT pobraną z kartoteki towarów. Pozycje faktury wewn. są nieedycyjne, można edytować nagłówek dokumentu (oprócz pozycji Kontrahent). W nagłówku tego dokumentu można ustawiać rejestr naliczony i należny wraz z datami wejścia tych rejestrów. Można też wybrać właściwy typ dokumentu faktury wewn. i zmienić opis dokumentu. Dla faktury wewn. po stronie sprzedaży widoczny jest tylko rejestr należny. Możliwa jest zmiana kursu walut.

 

Aby zmienić rejestr VAT dla każdej pozycji (zakup - należny i naliczony, sprzedaż - należny), należy wybrać Właściwości pozycji (przycisk przy polu Ilość).

 

Na formatce faktury wewnętrznej wystawianej do dokumentu nabycia pojawia się informacja o walucie i kursie; przenoszony jest z dokumentu nabycia symbol waluty i jej kurs. W wypadku zmiany kursu przez użytkownika, system przelicza wartości na podstawie dokumentu nabycia, a symbol waluty i kurs wpisywany jest do nagłówka faktury wewnętrznej.

 

Cechy faktury wewnętrznej:

w dokumencie i w pozycjach można ustawiać schematy księgowania

do faktury wew. nie ma rozrachunku, nie jest generowany dokument płatności

do faktury wew. nie ma rozliczenia magazynowego, nie jest generowany dokument magazynowy

dokument jest nieedycyjny

faktura wew. nie jest widoczna w zestawieniach handlowych

faktura wew. jest widoczna w wydrukach rejestrów VAT

fakturę wew. można anulować

można ją usunąć, jeśli jest ostatnia w serii

dokument, do którego jest podpięta faktura wew. jest zablokowany do edycji.

 

Zobacz także:

wystawianie dokumentu handlowego

drukowanie faktury wewnętrznej

dokument WNT