Gospodarka magazynowa > Operacje na wystawionych dokumentach magazynowych > Edycja dokumentu magazynowego

Drukuj

Edycja dokumentu magazynowego

Po wybraniu przycisku [Edytuj bieżący dokument] w oknie Operacje dokument staje się dostępny dla edycji. Można teraz zmieniać większość danych dokumentu (nie można zmieniać: kodu kontrahenta, magazynu oraz kodów towarów).

Możliwość edycji ilości towarów jest ograniczona przez powiązane z bieżącym dokumentem dokumenty handlowe – wydawana ilość towaru nie może być większa od ilości sprzedanej, ilość przyjmowana - od ilości kupionej.