Artykuly

Informacje podstawowe

Zmiany w wersji

Wymagania systemowe

Wiadomości podstawowe

Jak to zrobić?

Aktywacja firmy

Skróty klawiszowe

 

Zaawansowane

Rozliczenia finansowe

Kartoteka płatności

Rejestry pieniężne

Należności i zobowiązania

Płatności

Współpraca z modułem księgowym

 

 

Artykuly

Zakup

Kontrola stanów magazynowych

Kategorie dokumentów zakupu

Wystawianie dokumentów zakupu

Operacje na wystawionych dokumentach zakupu

Jednolity plik kontrolny - faktury zakupu

 

Firma

Magazyn

Inwentaryzacja

Przyjmowanie towarów do magazynu

Wydawanie towarów z magazynu

Wystawianie dokumentów magazynowych

Operacje na wystawionych dokumentach magazynowych

Jednolity plik kontrolny - obrót magazynowy

 

Artykuly

Sprzedaż

Polityka sprzedaży

Planowanie i prowadzenie polityki sprzedaży

Współpraca z drukarkami fiskalnymi

Kategorie dokumentów sprzedaży

Wystawianie dokumentów sprzedaży

Operacje na wystawionych dokumentach sprzedaży

Import kursów walut NBP

Jednolity plik kontrolny - faktury sprzedaży

 

Administacja

Ustawienia

Konfigurowanie drukarek

Urządzenia fiskalne

Parametry pracy firmy

Ustawienia programu

Zabezpieczenie danych

Raporty pomocnicze

Wymiana danych