Rozliczenia finansowe > Współpraca z modułem Finanse i Księgowość > Eksport dokumentów do FK

Drukuj

Eksport danych dokumentów do modułu Finanse i Księgowość

Do eksportu wystawionych dokumentów handlowych i magazynowych do modułu Finanse i Księgowość służy funkcja Eksport danych. Dostępna jest ona z poziomu odpowiedniej kartoteki dokumentów (Sprzedaż, Magazyn, Zakup) pod przyciskiem Operacje.

 

Operacja eksportu danych płatności dostępna jest z okna zestawienia Raporty płatności kartoteki płatności (Płatności > Zestawienia > Raporty płatności). Po wybraniu tego zestawienia i określeniu jego parametrów (za jaki okres oraz dla których rejestrów pieniężnych) na ekranie pojawia się lista utworzonych przez moduł raportów płatności. Funkcja Eksport danych jest dostępna pod przyciskiem Operacje tej listy.

 

Przed wywołaniem funkcji Eksport danych do FK należy zaznaczyć dokumenty, które mają być przesłane do modułu Finanse i Księgowość, a następnie wybrać operację Eksport danych. W wyświetlonym oknie należy wybrać rodzaj eksportu danych, a następnie określić katalog dyskowy, na który zostaną zapisane dane eksportowanych dokumentów.

 

Kolejny eksport danych na ten sam katalog dyskowy usuwa wszystkie dane związane z poprzednim eksportem.

 

Podczas eksportu danych system pomija wszystkie dokumenty anulowane.

 

W oknie należy wybrać rodzaj eksportu z listy, w zależności od trybu pracy firmy:

Eksport format 3.0 - Do FK-a

Zalecany jest, gdy nie ma potrzeby korzystania z eksportu do centrali, a jedynie do modułu finansowego.

Eksport format 3.0 - Eksport dokumentów

Można tu wyeksportować dokumenty, a następnie zaimportować do modułu Handel przy pomocy szablonu hmfin.ams.

Eksport format 3.0 - Do FK-a i do Centrali

Zalecany jest przy pracy wielooddziałowej do eksportu danych do centrali firmy. Pliki utworzone w ten sposób można zaimportować także do modułu finansowego. Każdy z oddziałów pracuje lokalnie na własnej bazie danych a co określony czas dane przesyłane są poprzez pliki tekstowe do centrali firmy.

 

Opis okna

hmtoggle_plus1dokumenty sprzedaży

hmtoggle_plus1dokumenty magazynowe

hmtoggle_plus1dokumenty zakupu

hmtoggle_plus1dokumenty płatności