Ustawienia > Współpraca z modułami > Sage Connect > Eksport dokumentów do Sage Connect

Drukuj

Eksport dokumentów do Sage Connect

Do eksportu wystawionych dokumentów handlowych i magazynowych do programu księgowego służy funkcja Eksport danych do Sage Connect. Dostępna jest ona z poziomu odpowiedniej dla dokumentów w kartotekach dokumentów Sprzedaż, Magazyn, Zakup oraz dla Raportów płatności pod przyciskiem Operacje.

 

Użytkownicy prowadzący wymianę dokumentów za pośrednictwem Sage Connect powinni mieć nadane prawo Eksport dokumentów do Sage Connect.

 

Operacja eksportu danych płatności dostępna jest z okna zestawienia Raporty płatności kartoteki pieniędzy (Pieniądze > Zestawienia > Raporty płatności). Po wybraniu tego zestawienia i określeniu jego parametrów (za jaki okres oraz dla których rejestrów pieniężnych) na ekranie pojawia się lista utworzonych przez program raportów płatności. Funkcja Eksport danych do Sage Connect jest dostępna pod przyciskiem Operacje tej listy.

 

Przed wywołaniem funkcji Eksport danych do Sage Connect należy zaznaczyć dokumenty, które mają być przesłane W wyświetlonym oknie jako rodzaj eksportu danych należy wybrać Eksport format 3.0 – Do programu księgowego i kliknąć przycisk Wyślij.

Podczas eksportu danych program pomija wszystkie dokumenty anulowane.

 

Przed wysłaniem dokumentów wyświetlany jest dialog z parametrami eksportu.

 

Zobacz również:

Statusy dokumentów wysłanych do Sage Connect

Eksport dokumentów handlowych przez Sage Connect - procedura

Eksport dokumentów magazynowych przez Sage Connect - procedura

Eksport dokumentów płatności przez Sage Connect - procedura

Ustawienia - Współpraca z Sage Connect