Jak to zrobić? > Dokumenty > Eksport dokumentów płatności przez Sage Connect- procedura

Drukuj

Eksport dokumentów płatności przez Sage Connect - procedura

1.Otworzyć okno kartoteki pieniędzy wybierając polecenie Pieniądze z menu Kartoteki lub przycisk Pieniądze na pasku narzędziowym.

2.Kliknąć przycisk Zestawienia i wybierz polecenie Raporty płatności. Otworzy się okno ustalania parametrów raportu.

3.W polu Zestawienie za okres wybrać z listy odpowiedni okres lub podaj daty graniczne, określające ten okres.

4.W polu Sortuj dane według pola wybrać z listy pole, według którego będzie sortowane zestawienie; określić sposób sortowania (rosnący lub malejący).

5.W polu Zestawienie dla rejestru wybrać rejestr pieniężny, którego będzie dotyczyć tworzone zestawienie.

6.Zaznaczając pole wyboru Domyślnie używaj ostatnich ustawień można zapisać ostatnio ustawione parametry i wykorzystywać je wielokrotnie. Przy następnym sporządzaniu zestawienia nie będzie trzeba ustalać parametrów zestawienia — nie pojawi się okno ustalania parametrów.

7.Wybrać przycisk OK. Pojawi się okno Raporty płatności prezentujące zestawienie.

8.Wyszukać i zaznaczyć te raporty płatności, które mają być wyeksportowane.

9.Wybrać przycisk Operacje.

10.Wybrać polecenie Eksport danych do Sage Connect.

11.W oknie dialogowym wybrać rodzaj eksportu danych Eksport format 3.0 - Do programu księgowego.

12.Wybrać przycisk Wykonaj.

13.Zaznaczyć pole wyboru Nie eksportuj oznakowanych dokumentów, gdy chcemy wykluczyć eksportowanie dokumentów już raz wysłanych.

14.Kliknąć przycisk OK aby przekazać dokumenty do wysłania.

 

Użytkownicy prowadzący wymianę dokumentów za pośrednictwem Sage Connect powinni mieć nadane prawo Eksport dokumentów do Sage Connect.

 

Zobacz również:

Statusy dokumentów wysłanych do Sage Connect

Eksport dokumentów handlowych przez Sage Connect - procedura

Eksport dokumentów magazynowych przez Sage Connect - procedura

Ustawienia - Współpraca z Sage Connect