Jak to zrobić? > Dokumenty > Eksport dokumentów handlowych przez Sage Connect - procedura

Drukuj

Eksport dokumentów handlowych przez Sage Connect - procedura

1.Otworzyć odpowiednią kartotekę dokumentów (Sprzedaż lub Zakup).

2.Wyszukać i zaznaczyć dokumenty, które chcemy eksportować.

3.Wybrać przycisk Eksport (nowy widok kartoteki).

4.Wybrać polecenie Eksport danych do Sage Connect.

5.W oknie dialogowym wybrać rodzaj eksportu danych Eksport format 3.0 - Do programu księgowego.

6.Wybrać przycisk Wykonaj.

7.Zaznaczyć pole wyboru Równoległe księgowania magazynowe jeśli chcemy, aby wraz z dokumentami sprzedaży lub zakupu przesłane były powiązane z nimi dokumenty magazynowe.

8.Zaznaczyć pole wyboru Nie eksportuj oznakowanych dokumentów, gdy chcemy wykluczyć eksportowanie dokumentów już raz wysłanych.

9.Kliknąć przycisk OK aby przekazać dokumenty do wysłania.

 

Użytkownicy prowadzący wymianę dokumentów za pośrednictwem Sage Connect powinni mieć nadane prawo Eksport dokumentów do Sage Connect.

 

Zobacz również:

Statusy dokumentów wysłanych do Sage Connect

Eksport dokumentów magazynowych przez Sage Connect - procedura

Eksport dokumentów płatności przez Sage Connect - procedura

Ustawienia - Współpraca z Sage Connect