Administracja > Ustawienia > Firma > Parametry pracy > Widoczność kartotek i formatek

Drukuj

Widoczność kartotek i formatek

Nazwa parametru

Ustawienia parametru

Widoczność - kartoteka dokumentów sprzedaży

Nowy widok – kartoteka będzie otwierana w układzie wprowadzonym od wersji 2019.1 modułu Handel.

Klasyczny widok – kartoteka będzie otwierana w układzie stosowanym we wcześniejszych wersjach modułu Handel (2019 i wcześniejsze).

Nowy i klasyczny widok – kartotekę będzie można otworzyć w obu układach, wprowadzonym od wersji 2019.1 modułu Handel lub dostępnym wcześniej.

Widoczność - kartoteka zamówień obcych

Nowy widok – kartoteka będzie otwierana w układzie wprowadzonym od wersji 2019.1 modułu Handel.

Klasyczny widok – kartoteka będzie otwierana w układzie stosowanym we wcześniejszych wersjach modułu Handel (2019 i wcześniejsze).

Nowy i klasyczny widok – kartotekę będzie można otworzyć w obu układach, wprowadzonym od wersji 2019.1 modułu Handel lub dostępnym wcześniej.

Widoczność - kartoteka dokumentów zakupu

Nowy widok – kartoteka będzie otwierana w układzie wprowadzonym od wersji 2019.2 modułu Handel.

Klasyczny widok – kartoteka będzie otwierana w układzie stosowanym we wcześniejszych wersjach modułu Handel (2019.1 i wcześniejsze).

Nowy i klasyczny widok – kartotekę będzie można otworzyć w obu układach, wprowadzonym od wersji 2019.2 modułu Handel lub dostępnym wcześniej.

Widoczność - kartoteka zamówień własnych

Nowy widok – kartoteka będzie otwierana w układzie wprowadzonym od wersji 2019.2 modułu Handel.

Klasyczny widok – kartoteka będzie otwierana w układzie stosowanym we wcześniejszych wersjach modułu Handel (2019.1 i wcześniejsze).

Nowy i klasyczny widok – kartotekę będzie można otworzyć w obu układach, wprowadzonym od wersji 2019.2 modułu Handel lub dostępnym wcześniej.

Widoczność - kartoteka dokumentów magazynowych

Nowy widok – kartoteka będzie otwierana w układzie wprowadzonym od wersji 2019.1 modułu Handel.

Klasyczny widok – kartoteka będzie otwierana w układzie stosowanym we wcześniejszych wersjach modułu Handel (2019 i wcześniejsze).

Nowy i klasyczny widok – kartotekę będzie można otworzyć w obu układach, wprowadzonym od wersji 2019.1 modułu Handel lub dostępnym wcześniej.

Widoczność - kartoteka kontrahentów

Nowy widok – kartoteka będzie otwierana w układzie wprowadzonym od wersji 2019.1 modułu Handel.

Klasyczny widok – kartoteka będzie otwierana w układzie stosowanym we wcześniejszych wersjach modułu Handel (2019 i wcześniejsze).

Nowy i klasyczny widok – kartotekę będzie można otworzyć w obu układach, wprowadzonym od wersji 2019.1 modułu Handel lub dostępnym wcześniej.

Widoczność - kartoteka towarów

Nowy widok – kartoteka będzie otwierana w układzie wprowadzonym od wersji 2019.1 modułu Handel.

Klasyczny widok – kartoteka będzie otwierana w układzie stosowanym we wcześniejszych wersjach modułu Handel (2019 i wcześniejsze).

Nowy i klasyczny widok – kartotekę będzie można otworzyć w obu układach, wprowadzonym od wersji 2019.1 modułu Handel lub dostępnym wcześniej.

Widoczność - kartoteka dostaw

Nowy widok – kartoteka będzie otwierana w układzie wprowadzonym od wersji 2019.1 modułu Handel.

Klasyczny widok – kartoteka będzie otwierana w układzie stosowanym we wcześniejszych wersjach modułu Handel (2019 i wcześniejsze).

Widoczność - kartoteka rezerwacji

Nowy widok – kartoteka będzie otwierana w układzie wprowadzonym od wersji 2019.2 modułu Handel.

Klasyczny widok – kartoteka będzie otwierana w układzie stosowanym we wcześniejszych wersjach modułu Handel (2019.1 i wcześniejsze).

Widoczność - okna dokumentów sprzedaży

Nowy widok – dokumenty sprzedaży (FVS, RUS), dla których istnieje nowa wersja okna dokumentu będą domyślnie prezentowane w nowym układzie okna.

Klasyczny widok – dokumenty sprzedaży (FVS, RUS), dla których istnieje nowa wersja okna dokumentu będą prezentowane w klasycznym układzie okna.

Widoczność - okna dokumentów zamówień obcych

Nowy widok – dokumenty zamówień obcych (ZMO, ZWO), dla których istnieje nowa wersja okna dokumentu będą domyślnie prezentowane w nowym układzie okna.

Klasyczny widok – dokumenty zamówień obcych (ZMO, ZWO), dla których istnieje nowa wersja okna dokumentu będą prezentowane w klasycznym układzie okna.

Widoczność - okna dokumentów magazynowych

Nowy widok – dokumenty magazynowe (PZ, WZ), dla których istnieje nowa wersja okna dokumentu będą domyślnie prezentowane w nowym układzie okna.

Klasyczny widok – dokumenty magazynowe (PZ, WZ), dla których istnieje nowa wersja okna dokumentu będą prezentowane w klasycznym układzie okna.