Strona startowa

Drukuj

Okno Użyj

Po określeniu typu dokumentu i kontrahenta we wprowadzanym dokumencie, program sprawdza czy znajdują się w systemie dokumenty, które można wykorzystać w jego kontekście (np. dokumenty tego samego typu w buforze, niezrealizowane dokumenty zamówień). Jeśli takie dokumenty istnieją program wyświetli dialog Użyj, umożliwiający zastosowanie ich do wprowadzanego dokumentu (np. wystawienie dokumentu handlowego do zamówienia).

 

Zależnie od tego dla jakiego dokumentu wyświetlone zostało okno Użyj, dostępne są kategorie (jeśli w danej chwili brak jest pewnej kategorii danych, odpowiednia zakładka nie jest wyświetlana):

hmtoggle_plus1Dokument zakupu

hmtoggle_plus1Dokument magazynowy

hmtoggle_plus1Dokument sprzedaży

 

W przypadku, gdy użytkownik wystawiający dany dokument nie ma nadanego prawa do działu handlowego w którym znajduje się dokument powiązany z wystawianym, ten powiązany dokument również widoczny jest na liście dokumentów.