Jak to zrobić? > Grupowanie - rodzaje

Drukuj

Grupowanie - rodzaje

W odróżnieniu od innych sposobów grupowania danych, porządkowanie informacji według rodzajów jest jednopoziomowe. W kartotece zawsze istnieje główny rodzaj, którego nie można usunąć, oraz rodzaje zdefiniowane przez użytkownika.

 

Każdy z umieszczonych w kartotece opisów może należeć tylko do jednego rodzaju. W definicji rodzaju zapisywane są informacje wspólne dla wszystkich należących do danego rodzaju obiektów. Podczas tworzenia w kartotece opisu nowego obiektu tego rodzaju są one automatycznie przepisywane do odpowiednich pól formularza, co zmniejsza pracochłonność wprowadzania danych. Informacje wprowadzone w ten sposób można modyfikować stosownie do potrzeb. Do definicji rodzaju można dołączyć notatkę, będącą szablonem notatki dla obiektów należących do tego rodzaju.

 

Dodawanie rodzaju dokumentuDodawanie rodzaju dokumentu

Edycja rodzaju dokumentuEdycja rodzaju dokumentu

hmtoggle_plus1Przenoszenie danych do innego rodzaju

Usuwanie rodzaju dokumentuUsuwanie rodzaju dokumentu

hmtoggle_plus1Wyszukiwanie rodzaju