Sprzedaż > Kategorie dokumentów sprzedaży > Zamówienia obce w walucie (ZWO)

Drukuj

Zamówienia obce w walucie (ZWO)

Nowy dokument zamówienia obcego tworzy się klikając przycisk Nowy w oknie kartoteki zamówień obcych. Otwiera on okno Wprowadzanie nowego dokumentu, w którym można wprowadzić wszystkie niezbędne dane.

 

Okno dokumentu zamówienia obcego umożliwia wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie wszystkich danych wystawianego dokumentu w zakresie zależnym od praw użytkownika. Czynności możliwe do przeprowadzenia w tym oknie zależą od kategorii wystawianego / edytowanego dokumentu.

 

hmtoggle_plus1Pasek narzędziowy

hmtoggle_plus1Dane podstawowe

hmtoggle_plus1Własne pola

hmtoggle_plus1Dane dodatkowe

hmtoggle_plus1VAT

hmtoggle_plus1Dokumenty powiązane

hmtoggle_plus1Załączniki

hmtoggle_plus1Notatka

hmtoggle_plus1Menu podręczne

 

hmtoggle_plus1        Definiowanie układu kolumn

 

Znajdujący się w lewym dolnym rogu odnośnik Pokaż klasyczny widok okna zapisuje dokument do bufora i przełącza widok okna dokumentu do układu stosowanego przed wersją 2019.1 modułu Handel.

 

Aby po przełączeniu widoku wyświetlić dokument ponownie w nowym układzie, należy go zapisać i ponownie otworzyć.

 

hmtoggle_plus1Stary widok okna Zamówienia obcego w walucie (w wersji przed 2019.1)