Sprzedaż > Wprowadzanie dokumentu sprzedaży z odwrotnym obciążeniem

Drukuj

Wprowadzanie dokumentu sprzedaży z odwrotnym obciążeniem

Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży objętej odwrotnym obciążeniem, program sprawdza zaznaczenie w towarze - towar z odwrotnym obciążeniem oraz zaznaczenie na formatce kontrahenta - Podatnik VAT czynny.

 

Jeśli spełnione są powyższe warunki, to na dokumencie sprzedaży podpowiadana jest dla towaru stawka NP, niezależnie od stawki wprowadzonej na formatce towaru.

 

Dla takiej pozycji towarowej ustawiany jest rejestr niepodlegający VAT oraz zaznaczane jest pole w kolumnie OO dla pozycji towarowej w przypadku nowych okien dokumentów FVS, RUS. Jeśli podczas wystawiania dokumentu dla pozycji towarowej zostanie odznaczone pole w kolumnie OO to stawka z NP zostanie zmieniona na stawkę z właściwości towaru oraz zmieniony zostanie rejestr na zgodny z rejestrem typu dokumentu.

 

W przypadku dokumentów nie wystawianych z nowych okien zaznaczane jest pole odwrotne obciążenie we właściwościach pozycji. Jeśli podczas wystawiania dokumentu dla pozycji towarowej zostanie zmieniona stawka z NP na inną, to we właściwościach pozycji zostanie odznaczone pole odwrotne obciążenie oraz zmieniony rejestr, zgodny z rejestrem typu dokumentu. Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy odznaczy się pole odwrotne obciążenie - zmienia się rejestr na ten z typu dokumentu oraz na formatce dokumentu zmieniana jest dla pozycji stawka VAT z NP na tę z formatki towaru. Na formatce wystawianego dokumentu, sprzedaży oraz zakupu, pozycja objęta odwrotnym obciążeniem oznaczona jest ikoną ico_oo.

 

Dla całego dokumentu, niezależnie od tego, jakie pozycje są na dokumencie, podlegające, czy niepodlegające VAT rejestr jest podpowiadany z typu dokumentu.

 

Jeśli podczas wystawiania dokumentu wyświetlony zostanie komunikat informujący, że Nie można wystawić dokumentu z błędem Błędnie określony rejestr wskazującym pozycję z odwrotnym obciążeniem to sprawdź, czy w ustawieniach typu dokumentu wybrany został rejestr dla odwrotnego obciążenia.

 

Zobacz także:

Wystawianie dokumentu sprzedaży