Administracja > Ustawienia > Własne pola

Drukuj

Własne pola

Grupa ustawień Własne pola zawiera definicje dodatkowych pól opisujących Dokumenty (magazynowe, sprzedaży, zakupu, zamówień obcych, zamówień własnych), oraz Pozycje dokumentów.

 

Własne pola > Dokumenty

Ustawienia pól własnych dokumentów definiowane są oddzielnie dla poszczególnych rodzajów dokumentów (dokumenty magazynowe, sprzedaży, zakupu, zamówień obcych, zamówień własnych).

 

Predefiniowane pola JPK_... dla dokumentów sprzedaży służą do uzupełnienia informacji o dokumentach na potrzeby informacji przekazywanej ogranom podatkowym w formie elektronicznej (JPK).

 

Zdefiniowane pola są wspólne dla poszczególnych rodzajów dokumentów.

 

Dodawanie własnego pola:

1.Kliknij przycisk Edytuj aby przełączyć okno w tryb edycji.

2.Kliknij przycisk Dodaj. Otworzone zostanie okno Wybór własnego pola z listą zdefiniowanych pól.

3.Wskaż pole, które chcesz dodać i kliknij przycisk Użyj aby dodać je do listy.

hmtoggle_plus1Definiowane własnego pola

4.Przycisk Zamknij zamyka okno wyboru pól.

5.Aby pola były dostępne w dokumentach należy w ustawieniach oznaczyć je jako Aktywne. Pola te będą dostępne w dokumentach na zakładce Własne pola.

 

Oznaczenie pola jako Ulubione spowoduje umieszczenie go na zakładce Dane podstawowe dokumentów. Można zaznaczyć maksymalnie trzy pola.

 

Kolejność pól można ustawić za pomocą przycisków Przesuń w górę / Przesuń w dół.

 

Własne pola > Pozycje dokumentów

Ustawienia pól własnych dla pozycji towarowych dokumentów definiowane są oddzielnie dla poszczególnych rodzajów dokumentów (dokumenty magazynowe, sprzedaży, zakupu, zamówień obcych, zamówień własnych, dostaw).

 

Zdefiniowane pola są wspólne dla poszczególnych rodzajów dokumentów. Przycisk Edytuj przełącza okno w tryb edycji i pozwala dodawać pozycje. Przycisk Dodaj otwiera okno Wybór własnego pola, w którym należy wskazać słownik przechowujący wartości dodawanego pola. Przycisk Użyj dodaje pole do listy, a przycisk Zamknij zamyka okno wyboru pól.

 

Aby pola były dostępne dla dokumentów należy w ustawieniach oznaczyć je jako Aktywne. Pola te będą dostępne na zakładce Dane podstawowe w tabeli pozycji dokumentu.

 

Nowe pola będą widoczne w domyślnym układzie kolumn pozycji towarowych dokumentu.

 

Użytkownik może tworzyć i modyfikować własne układy kolumn na liście pozycji dokumentów.

hmtoggle_plus1Tworzenie i modyfikacja układu kolumn