Strona startowa

Drukuj

okno Własne pola

Okno służy do wprowadzenia dla bieżącego dokumentu wartości zdefiniowanych przez użytkownika pól.

 

Predefiniowane pola JPK_... dla dokumentów sprzedaży służą do uzupełnienia informacji o dokumentach na potrzeby informacji przekazywanej ogranom podatkowym w formie elektronicznej (JPK).

 

Aby zmienić ustawienia wymiarów dokumentu:

1.Kliknij przycisk Edytuj.

2.Wprowadź ustawienia wartości wymiarów

3.Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

 

Zobacz także:

Ustawienia - własne pola

Zbiorcza zmiana wymiarów dokumentów