Towary > Kartoteka Towary - podział na magazyny

Drukuj

Kartoteka Towary - podział na magazyny

Domyślnie kartoteka towarów prezentuje listę zarejestrowanych wprowadzonych towarów. Wprowadzone od wersji 2019.1 okno kartoteki towarów umożliwia wyświetlenie listy z podziałem na wybrane magazyny.

 

 

1.Do listy towarów w kartotece dodaj kolumnę Magazyny. Domyślnie w tej kolumnie prezentowana jest wartość Wszystkie. Oznacza to, że prezentowane są zsumowane dane dla wszystkich magazynów.

hmtoggle_plus1Definiowanie układu kolumn

2.Aby rozbić wyświetlane dane na poszczególne magazyny dodaj filtr z zawierający warunek dla kolumny Magazyn, np:

 

img_filtr_stan_mag

 

Taki filtr wyświetli towary w magazynach: MAG, MAG1 oraz MAG2. Filtr można dostosować do własnych potrzeb, np. wykluczyć towary o stanie zerowym itp.

 

3.Zastosuj filtr.