Sprzedaż > Kategorie dokumentów sprzedaży > Rachunek uproszczony (RUS)

Drukuj

Rachunek uproszczony (RUS)

 

hmtoggle_plus1Pasek narzędziowy

hmtoggle_plus1Dane podstawowe

hmtoggle_plus1Własne pola

hmtoggle_plus1Dane dodatkowe

hmtoggle_plus1VAT

hmtoggle_plus1Dokumenty powiązane

hmtoggle_plus1Załączniki

hmtoggle_plus1Notatka

hmtoggle_plus1Menu podręczne

 

Znajdujący się w lewym dolnym rogu odnośnik Pokaż klasyczny widok okna zapisuje dokument do bufora i przełącza widok okna dokumentu do układu stosowanego przed wersją 2019.1 modułu Handel.

 

Aby po przełączeniu widoku wyświetlić dokument ponownie w nowym układzie, należy go zapisać i ponownie otworzyć.

 

hmtoggle_plus1        Definiowanie układu kolumn

 

Zobacz także:

Wystawianie dokumentu sprzedaży z odwrotnym obciążeniem