Strona startowa

Drukuj

okno Własne pola dokumentów

Polecenie Operacje > Własne pola dokumentów dla kartotek Sprzedaż, Magazyn, Zakup, Zamówienia Obce, Zamówienia Własne otwiera okno umożliwiające zbiorcze ustawienie wartości dodatkowych pól dla wybranych z kartoteki dokumentów.

 

Predefiniowane pola JPK_... dla dokumentów sprzedaży służą do uzupełnienia informacji o dokumentach na potrzeby informacji przekazywanej ogranom podatkowym w formie elektronicznej (JPK).

 

Aby zmienić ustawienia dodaktowych pól wybranych dokumentów:

1.Oznacz w pierwszej kolumnie pola które chcesz zmienić.

2.Wprowadź zmiany w wartościach pól.

3.Zatwierdź zmiany przyciskiem OK.

 

Zobacz także:

Ustawienia - własne pola