Towary > Towar > Kartoteka Dostawy towaru

Drukuj

Dostawy towaru

Polecenie Kartoteki > Dostawy (ALT+D) otwiera okno dostaw towarów. Okno kartoteki można otworzyć również z okna towaru klikając przycisk Informacje > Dostawy towaru.

 

Pasek narzędziowy

btn_zestawienia

Rozwija menu dostępnych w kartotece zestawień i raportów.

 


btn_wydruki

Otwiera okno Wybór wydruku, w którym można wybrać z listy jeden z dostępnych raportów. Umożliwia ustalenie parametrów drukowania


btn_export

Zapisuje widoczną zawartość kartoteki do pliku MS Excel.

 

Okno kartoteki

Z prawej strony okna znajduje się panel Filtry umożliwiający tworzenie i zapisywanie reguł filtrów dla prezentowanych w kartotece danych. Wybierz filtr aby zastosować go dla kartoteki.
Filtry - więcej informacji>>

 

Aby zaznaczyć wszystkie widoczne elementy kartoteki można kliknąć w nagłówek pierwszej kolumny btn_select_all_01 lub użyć skrótu Ctrl+A. W menu kontekstowym dostępne są również polecenia Zaznacz wszystkie oraz Odwróć selekcję.

 

hmtoggle_plus1        Szybkie wyszukiwanie w kartotece


hmtoggle_plus1        Definiowanie układu kolumn

 

Jeśli w ustawieniach Parametry pracy > Widoczność kartotek i formatek wybrano dla kartoteki Klasyczny widok wtedy okno prezentowane będzie w układzie dostępnym przed wersją 2019.1 modułu Handel.

hmtoggle_plus1        Widok kartoteki we wcześniejszej wersji (przed 2019.1)

 

Zobacz także:

Okno dostawy towaru

Podział dostawy

Czynności związane z towarami

Towary

Skróty klawiszowe