Administracja > Zarządzanie danymi firmy > Raporty rozszerzające funkcjonalność programu

Drukuj

Raporty rozszerzające funkcjonalność programu

W katalogu Raporty/System/Pomocnicze znajdują się raporty, które zwiększają zakres funkcjonalny programu.

 

 

Anonimizacja danych

Raport umożliwia całkowitą anonimizację danych wybranych kontrahentów, pracowników, osób kontaktowych oraz odbiorców dokumentów w firmie.

Anonimizacja danych >>

 

Domyślne typy dokumentów (dostępny wyłącznie dla użytkownika o prawach Admin).

Pozwala na dodanie brakujących typów dokumentów na podstawie standardowych definicji.

 

Uzgadnianie kontrahentów z modułem e-Dokumenty

Odpowiada za zarządzanie uzgodnieniami kontrahentów programu Sage Symfonia 2.0 Handel i modułu e-Dokumenty.

 

Zmiana statusu operacji bankowych

Raport jest pomocny przy odtwarzania kopii bezpieczeństwa, które nie zostały zrobione jednocześnie i status dokumentów w programie handlowym i w module e‑Dokumenty jest różny (operacji zaznaczonych jako "zaimportowane" nie widać w oknie importu). Raport zmienia status "zaimportowane" w module e-Dokumenty na operacjach, które zostały już wciągnięte do programu handlowego.

 

Zmiana statusu e-Faktury sprzedaży

Raport służy do zmiany statusów z e-faktury na dokument papierowy i odwrotnie. Zmiany statusów dokumentów nie mają wpływu na istnienie dokumentów w module e‑Dokumenty. Można zmienić e-fakturę na papierowy dokument i nie powoduje to usunięcia faktury z modułu e-Dokumenty.

 

Konwersja kodów PKWiU

Kody kontrahentów i towarów

Uzgodnienia

Wprowadzanie stanu początkowego rejestru płatności