Strona startowa

Drukuj

Przegląd uprawnień

Uprawnienia użytkownika określają zakres dozwolonych dla niego czynności. Dotyczy to nie tylko czynności wykonywanych na polecenie użytkownika, lecz także czynności wykonywanych przez program automatycznie, np. tworzenia dokumentów magazynowych i dokumentów płatności do wystawianych dokumentów handlowych.

Uprawnienia są uporządkowane dwupoziomowo. W oknie ustalania praw wyświetlana jest lista dostępnych grup uprawnień którą można przeglądać, używając paska przewijania lub klawiszy ze strzałkami. Kliknięcie znaku + obok nazwy grupy powoduje wyświetlenie poszczególnych uprawnień zawartych w tej grupie; obok nazwy grupy pojawia się wtedy znak – (minus). Jego kliknięcie ukrywa poszczególne uprawnienia – wyświetlana jest ponownie tylko nazwa grupy.

 

Prawa dostępu do kartotek

Prawa do kontrahentów

Prawa do towarów

Prawa do dokumentów handlowych

Prawa do dokumentów płatności

Prawa w zakresie polityki sprzedaży

Prawa w zakresie uzyskiwania informacji

Inne

Uprawnienia specjalne

Uprawnienia Detal (widoczność tej grupy uprawnień uzależniona jest od wprowadzonej do programu licencji)