Strona startowa

Drukuj

Procedura zmiany nazwy firmy

Procedura zmiany nazwy lub NIP firmy

 

Po aktywacji firmy nie ma możliwości swobodnej zmiany nazwy firmy i numeru NIP. Każda istotna zmiana wymaga ponownej aktywacji danych w ciągu 30 dni. Zmiany nazwy, które nie powodują konieczności ponownej aktywacji danych, to:

dodanie lub usunięcie znaków odstępu (spacji)

dodanie lub usunięcie znaków innych niż litery i cyfry (kropek, przecinków, myślników, ukośników itd.)

zmiana małych liter na duże i odwrotnie

zmiana litery z ogonkiem na literę bez ogonka i odwrotnie (a/ą, c/ć itd.).

 

Aby zmienić nazwę lub NIP firmy, należy:

1.Wybrać polecenie Zmiana danych firmy z menu Aktywacja.

2.W wyświetlonym oknie wprowadzić zmienione dane firmy. Program wyświetli okno z kodem programu dla zmienionych danych.

3.Ponownie przesłać kartę rejestracyjną z prośbą o kod aktywacji do Działu Aktywacji.

4.Po otrzymaniu nowego kodu aktywacji wprowadzić go do programu. Dane zostaną autoryzowane, a ograniczenia czasowe usunięte.