Strona startowa

Drukuj

Procedura tworzenia firmy i aktywacji danych

Aby utworzyć nową firmę i aktywować jej dane, należy:

1.Wybrać polecenie zakładania firmy.

2.W oknie kreatora nowej firmy wprowadzić dane firmy, w tym nazwę i NIP.

3.Po utworzeniu firmy wybrać z menu Aktywacja polecenie Zgłoszenie danych firmy, które uruchomi elektroniczną kartę rejestracyjną.

4.Wypełnić elektroniczną kartę rejestracyjną dokładnie czytając zawartość formatek. Wypełnioną kartę rejestracyjną wraz z prośbą o kod aktywacji należy wysłać e-mailem, faksem lub pocztą na adres Działu Aktywacji

5.Po otrzymaniu kodu aktywacji wprowadzić go do programu (Aktywacja, Aktywacja danych firmy). Dane zostaną autoryzowane, a ograniczenia czasowe usunięte.

 

Zmiana nazwy lub NIP po wysłaniu do producenta prośby o aktywację zmieni kod programu, a w konsekwencji otrzymany kod aktywacji nie zadziała.