Administracja > Rozpoczęcie pracy > Numerowanie dokumentów

Drukuj

Numerowanie dokumentów

Sposób numeracji dokumentów określa się w kartotece ustawień programu: Ustawienia -> typy dokumentów. Ramka Serie typu dokumentu umożliwia definiowanie systemów numerowania dokumentów. System taki tworzą: symbol serii, szablon numeru dokumentu, raz zakres ciągłości numeracji; symbol serii musi być unikalny w ramach typu dokumentu.

 

Seria

Szablon

Numeracja